Złożyliśmy pismo ws. dzierżawy pralni na trzy lata

 
W ubiegłym roku, jako Zarząd Fundacji Koszary – Przywróćmy Pamięć z siedzibą w Garwolinie, złożyliśmy na ręce Burmistrz i ówczesnego Przewodniczącego Rady Miasta pismo, w którym zwracaliśmy się z wnioskiem o przekazanie na rzecz Fundacji budynku dawnej pralni stacjonującego w Garwolinie przed II wojną światową 1. Pułku Strzelców Konnych w formie darowizny albo dzierżawy na okres 30 lat. Nasza inicjatywa powodowana była przede wszystkim pragnieniem zachowania pamięci po ww. jednostce wojskowej rozsławiającej nasze miasto w Polsce przed 1939 rokiem, jak również wyrazem troski o stan techniczny ostatniego budynku koszar wojskowych, który pozostał w niezmienionym kształcie, a który dziś, z uwagi na brak zagospodarowania, niszczeje i chyli się ku ruinie.
 
Przedstawiliśmy władzom naszego miasta swoją wizję remontu i modernizacji ww. budynku, jak również późniejszego stworzenia w nim placówki zajmującej się historią Garwolina i 1. Pułku Strzelców Konnych. Nie tylko naszym zdaniem brakuje bowiem w naszym mieście izby pamięci z prawdziwego zdarzenia. Przypominamy, iż w zorganizowanym w dniu 11 lipca 2021 roku referendum lokalnym 97,9% głosujących mieszkańców miasta opowiedziało się wprost za przeznaczeniem ww. budynku na potrzeby stworzenia takiej placówki.
 
Pragniemy również nadmienić, iż nasza propozycja spotkała się z aprobatą radnych obecnych na zorganizowanym przez nas spotkaniu z p. Rafałem Szczepańskim, autorem koncepcji architektonicznej poświęconej rewitalizacji budynku dawnej pralni, jak i najbliższej okolicy oraz przekształcenia jej w centrum historii naszego regionu.
 
Wobec odmowy przekazania ww. nieruchomości na rzecz Fundacji w formie darowizny, pismem z dnia 9 listopada 2021 roku zwróciliśmy się do władz miasta z prośbą o odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy. Martwi nas fakt, że do dziś nie otrzymaliśmy na ww. pismo jakiejkolwiek odpowiedzi. Pragniemy podkreślić, iż mamy dziś ostatnią szansę, by przekształcić budynek dawnej pralni w prawdziwe muzeum historii Garwolina i Ziemi Garwolińskiej. Jednakże bez uzyskania tytułu prawnego do ww. nieruchomości nie jesteśmy w stanie pozyskać środków finansowych na wykonanie zaplanowanych celów.
 
Właśnie minęło 12 miesięcy od złożenia ostatniego pisma do Urzędu Miasta. Upływający bezskutecznie w oczekiwaniu na reakcję władz miasta czas nie jest naszym sprzymierzeńcem w walce o uratowanie budynku dawnej pralni. Dlatego też wczoraj zwróciliśmy się z wnioskiem o wydzierżawienie przedmiotowej nieruchomości na okres 3 (trzech) lat w którym postulujemy o jak najszybsze rozpoczęcie rozmów zmierzających do zawarcia stosownej umowy. Zadeklarowaliśmy również gotowość do podjęcia po naszej stronie wszelkich niezbędnych działań do jak najszybszego rozpoczęcia prac nad jej przesłanym projektem.
 
Jesteśmy przekonani, iż dysponując zawartą umową będziemy w stanie pozyskać niezbędne środki finansowe na utworzenie na terenie przedmiotowej nieruchomości placówki, o której mowa powyżej. Finansowanie jej budowy zamierzamy oprzeć głównie na środkach pochodzących z programów dotacyjnych dla instytucji kultury, jak również ze zrzutek czy cegiełek. Część niezbędnych prac wykonamy własnymi siłami, przy pomocy zaprzyjaźnionych z nami i wspierających naszą misję sympatyków, dla których dbałość o historię naszego miasta jest również niezwykle ważna.
 
Pragniemy przypomnieć, iż Fundacji nie tworzą ludzie anonimowi. W jej zarządzie znajdują się m. in. współtwórcy portalu Garwolin.org, który od 10 lat propaguje i rozpowszechnia historię Garwolina i Ziemi Garwolińskiej, jak również przedstawiciel Stowarzyszenia Kawaleryjskiego im. 1. Pułku Strzelców Konnych, tj. podmiotu od lat dbającego o zachowanie pamięci po ww. jednostce. Są to osoby głęboko zaangażowane w dbanie o historię naszej Małej Ojczyzny i dające gwarancję właściwej realizacji całego przedsięwzięcia.
 
Zwracamy na koniec uwagę na fakt, iż w nadchodzącym 2023 roku Garwolin obchodził będzie 600-tną rocznicę nadania praw miejskich, co zbiegać się będzie jednocześnie z upływem 100 lat od rozpoczęcia stacjonowania w naszym mieście 1. Pułku Strzelców Konnych. Naszym zdaniem rozpoczęcie prac nad przywróceniem właściwego charakteru ww. budynkowi, jak również stworzeniem na tym terenie placówki o opisanym powyżej profilu znakomicie wpisywałoby się w obie wskazane rocznice.